Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Distribuce do jednotlivých poštovních schránek je naplánována do posledního detailu. Náš kontrolní tým průběžně kontroluje dodržování distribučního plánu a provádí okamžitou aktualizaci dat. To vše Vám dává záruku skutečného doručení Vašich reklamních materiálů.

   Úspěšnost zakázky je podložena spolehlivou třístupňovou kontrolou, která se skládá z :

Telefonických kontrol

   Všichni distributoři jsou povinni telefonicky nahlásit ukončení distribuce , popř. všechny problémové vchody - tyto údaje jsou podkladem pro interní kontroly.

Průběžných interních kontrol během distribuce

  Stábilní zaměstnanci firmy H.A.D. Distributors Ltd.  pravidelně kontrolují průběh distribuce a zjišťují u příjemců doručení jednotlivých reklamních materiálů - obcházejí domy, kde zvoní na obyvatele domu, kterým ukazují daný výtisk letáků s dotazem, zda tento materiál dostali do své schránky. Důležité je zjistit fyzické doručení zásilky do schránky.

Společných kontrol se zástupci klienta

   Společně se zástupci zákazníka zjišťujeme kvalitu distribuce přímo v terénu. Tato kontrola může být provedena nejdříve jeden den po ukončení distribuce, přičemž klient si sám vybírá datum i místo kontroly.Výsledky se zapisují do tzv. kontrolního listu, který zástupci obou firem po ukončení kontroly podepíší. Pracovníci provádějící kontrolu mají k dispozici seznam oblastí distribuce, nezanesených vchodů a další potřebné údaje.

   Jsme neustále - prakticky po celých 24 hodin denně k dispozici proto, abychom reagovali na jakýkoliv podnět, který by se týkal kvality roznosu.